شغل انتخابی
آگهی استخدام کارشناس عملیات و لینوکس
شرکـــــت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) جهت تکمیل کادر تخصصی خود از واجدین شرایط بشرح ذیل استخدام می نماید.
ردیف عنوان شغلی عنوان و رشته تحصیلی شرایط اختصاصی
۱

Admin حرفه ای Linux

کارشناسی


مهندسی کامپیوتر یا IT

 • حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
 • آشنایی کافی با زبان انگلیسی
 • دارای مدرک آموزشی مرتبط و معتبر
۲

کارشناس میز خدمت / شیفت شب عملیات / شیفت روز عملیات

کارشناسی


مهندسی کامپیوتر یا IT

 • حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
 • آشنایی کافی با زبان انگلیسی
 • آشنایی با مبانی شبکه های کامپیوتری ، سیستم عامل و پایگاه داده
آگهی توسعه دهنده Oracle PLSQL
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) جهت تکمیل کادر تخصصی خود از واجدین شرایط جهت تصدی پست کارشناس توسعه دهنده Oracle PL/SQL با مشخصات ذیل استخدام می نماید.
ردیف عنوان و رشته تحصیلی شرایط اختصاصی
۱

کارشناس / کارشناس ارشد
مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار

 • تسلط به مفاهیم پایگاه داده
 • تسلط به PL/SQL
 • تسلط به مفاهیم بهینه سازی PL/SQL
 • آشنایی با مفاهیم ETL
 • آشنا با نگهداری پایگاه داده Oracle
 • دارای تجربه کار تیمی
 • آشنایی کافی با زبان انگلیسی
 • حداقل دارای 3 سال سابقه کار مرتبط
 • همکاری تمام وقت
آگهی استخدام توسعه دهنده وب جاوا
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) جهت تکمیل کادر تخصصی خود از واجدین شرایط جهت تصدی پست کارشناس توسعه دهنده وب جاوا با مشخصات ذیل استخدام می نماید.
ردیف عنوان و رشته تحصیلی شرایط اختصاصی
۱

کارشناس / کارشناس ارشد
مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار

 • تسلط به زبان برنامه نویسی جاوا
 • تسلط به معماری JEE
 • تسلط به Spring MVC
 • آشنا با Web Service
 • آشنا با فرآیند توسعه پروژه وب
 • دارای تجربه کار تیمی
 • آشنایی کافی با زبان انگلیسی
 • حداقل دارای 3 سال سابقه کار مرتبط
 • همکاری تمام وقت
آگهی استخدام توسعه دهنده وب (Front-End)
ردیف عنوان و رشته تحصیلی شرایط اختصاصی
۱

کارشناس / کارشناس ارشد
مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار

 • تسلط به JavaScript
 • تسلط نسبی به JQuery
 • تسلط نسبی به CSS 3.0
 • تسلط نسبی به HTML 5
 • آشنا با درخواست‌های Ajax
 • آشنا با Web Service
 • آشنا با فرآیند توسعه پروژه وب
 • دارای تجربه کار تیمی
 • آشنایی کافی با زبان انگلیسی
 • حداقل دارای 3 سال سابقه کار مرتبط
اولویت با افرادی است که دارای شرایط ذیل نیز باشند:
 • آشنا با چهارچوب کاری Spring MVC
 • آشنا با ابزار توسعه IntelliJ IDEA
 

اطلاعات معرف
*
*
اطلاعات آگهی
بارگذاری رزومه
*
مشخصات فردی
 
 
 
 
*  
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
توجه: برای ثبت درخواست باید حداقل یک سابقه تحصیلی وارد شود.
*
حذف
افزودن سابقه تحصیلی
سوابق آموزشی
توجه: درصورتی که دارای سوابق آموزشی نمی باشید این قسمت را حذف کنید.
حذف
افزودن سابقه آموزشی
اطلاعات شغلی
*
مهارت های حرفه ای
آشنایی با زبان انگلیسی  
آشنایی با زبان:  
آشنایی با زبان:  

بلهخیر
 
 

بله خیر
بله خیر
بله خیر
تعیین میزان مهارت کاربری با نرم‌افزارهای اداری:
آشنایی با نرم افزار:
شرایط همکاری
بلهخیر  
بلهخیر  
بلهخیر  
بلهخیر  
لطفاً هریک از موارد زیر را انتخاب نمایید:
 
ثبت درخواست