شغل انتخابی
آگهی استخدام توسعه دهنده وب
ردیف عنوان و رشته تحصیلی شرایط اختصاصی
۱

کارشناس / کارشناس ارشد
مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار

 • تسلط به JavaScript
 • تسلط نسبی به JQuery
 • تسلط نسبی به CSS 3.0
 • تسلط نسبی به HTML 5
 • آشنا با درخواست‌های Ajax
 • آشنا با Web Service
 • آشنا با فرآیند توسعه پروژه وب
 • دارای تجربه کار تیمی
 • آشنایی کافی با زبان انگلیسی
 • حداقل دارای 3 سال سابقه کار مرتبط
اولویت با افرادی است که دارای شرایط ذیل نیز باشند:
 • آشنا با چهارچوب کاری Spring MVC
 • آشنا با ابزار توسعه IntelliJ IDEA
استخدام کارشناس - میز خدمت (Service Desk)
 1. میز خدمت (Service Desk) با مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر یا صنایع و با بیش از یکسال سابقه کار مرتبط
 

اطلاعات معرف
*
*
اطلاعات آگهی
مشخصات فردی
 
 
 
 
*  
 
 
 
 
سوابق تحصیلی
توجه: برای ثبت درخواست باید حداقل یک سابقه تحصیلی وارد شود.
*
حذف
افزودن سابقه تحصیلی
سوابق آموزشی
توجه: درصورتی که دارای سوابق آموزشی نمی باشید این قسمت را حذف کنید.
حذف
افزودن سابقه آموزشی
اطلاعات شغلی
*
مهارت های حرفه ای
آشنایی با زبان انگلیسی  
آشنایی با زبان:  
آشنایی با زبان:  

بلهخیر
 
 

بله خیر
بله خیر
بله خیر
تعیین میزان مهارت کاربری با نرم‌افزارهای اداری:
آشنایی با نرم افزار:
شرایط همکاری
بلهخیر  
بلهخیر  
بلهخیر  
بلهخیر  
لطفاً هریک از موارد زیر را انتخاب نمایید:
 
ثبت درخواست